مرور رده

بانک رسانه

صَبْرٌ و نَصر

(مداحی حماسی عربی علیه آل سعود و در حمایت از ملت مظلوم یمن) (لطمية حماسية لنصرة الشعب اليمني المظلوم و استنكارا…