به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز فضل اله خلیلی که پیش از این کتابی را با موضوع قنوات نجف آباد به بازار نشر عرضه کرده بود، طی  روزهای اخیر دومین اثر خود را با عنوان ” مقدمه ای برتاریخ و فرهنگ مردم نجف اباد ”  توسط انتشارات مهر زهرا در به چاپ رسانده است. […]

  به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز فضل اله خلیلی که پیش از این کتابی را با موضوع قنوات نجف آباد به بازار نشر عرضه کرده بود، طی  روزهای اخیر دومین اثر خود را با عنوان ” مقدمه ای برتاریخ و فرهنگ مردم نجف اباد ”  توسط انتشارات مهر زهرا در به چاپ رسانده است.

 علاقه مندان جهت تهیه این اثر ارزشمند  که برخی از آن به عنوان دائره المعارف نجف آباد یاد می کنند می توانند به مراکزی همچون انتشارات مهر زهرا،کتابفروشی آفاق، کتابخانه زهرائیه و کتابفروشی یزدانی مراجعه کنند.

خلیلی در مقدمه این کتاب که در یازده فصل به موضوع جغرافیای تاریخی نجف آباد می پردازد آورده است:«مطالب این کتاب، هویت شهر من اند، هرچند من تحریر کرده ام، اما از درون سینه پیران شهرم تراویده، همه از دیار من اند، یادگاری از پدران و مادرانمان، از دورانهای کهن، از رنجها و ستم های آنها، هرکس از این خطه می تواند نشان کسان خود را از میان سطور پیدا کند، هویتش را جستجو کند، ریشه خود را در این خاک بجوید و بیندیشد و به آنها افتخار کند.»

در مقدمه این اثر نیز دکتر علی اخضری از اساتید تاریخ دانشگاه آورده است: « … بسیاری از منابع قدیم که از پیشینه این شهر داده هایی ارائه داده اند و همچنین اسناد و مدارک در حوزه های مختلف و مصاحبه ها و گفتگوهای فراوانی که با افراد مختلف صورت گرفته است، بن مایه ها و مواد اصلی این پژوهش را در بر می گیرد. در این تألیف و پژوهش ارزنده که از یک ساختار و پیکره دوازده فصلی با مضامین مختلف تشکیل گردیده، سوای بسیاری از دیگر کتاب هایی که در باب نجف آباد تألیف شده اند، توجه ویژه به بخش های ساکت و خاموش جامعه و تاریخ این شهر شده است و سعی در روشن ساختن و برجسته نمودن این قسم از تاریخ گذشته دارد.»