جمعی از مسئولان شهر از گروه سرود ناشنوایان «آوای دل» که در جشنواره فرهنگی مذهبی امام رضا، درخشیده بودند استقبال کردند. این گروه سرود در مسابقات کشوری عنوان سوم را به دست آورد و کانون ناشنوایان نجف آباد نیز توانست رتبه برترین کانون کشور را به خود اختصاص دهد. در مراسم استقبال اسماعیلیان رئیس اداره […]

جمعی از مسئولان شهر از گروه سرود ناشنوایان «آوای دل» که در جشنواره فرهنگی مذهبی امام رضا، درخشیده بودند استقبال کردند.

این گروه سرود در مسابقات کشوری عنوان سوم را به دست آورد و کانون ناشنوایان نجف آباد نیز توانست رتبه برترین کانون کشور را به خود اختصاص دهد.

در مراسم استقبال اسماعیلیان رئیس اداره بهزیستی، فردوسی مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی،حاج حسن ایزدی، اعضای هیات امنا کانون ناشنوایان و جمعی از خانواده این افراد حضور داشتند.

جشنواره فرهنگی مذهبی ناشنوایان امام رضا ۲۲ الی ۲۵ ماه جاری برگزار شد.