درباره ما

متن سخنان مهدوی و بسیار مهم دبیرکل انصار حجه یمن ⛅️

سید حسن العماد دبیرکل انصار حجه یمن:✊

🔴آنهایی که از روایات ظهور و برنامه امام زمان اطلاع ندارند نمیفهمند عربستان و اسراییل و انگلیس و امریکا دارند حمله میکنند به یمن.
باید برگردیم به کتاب های دینیمان
متاسفانه و متاسفانه ، دشمن بیشتر از ما کتاب های دینی ، روایی و مهدوی و علائم و مقدمات ظهور را میخواند.
دشمن کتابهای ما را بررسی کرده و فهمید این امام زمان ظهور نمیکند جز اینکه مقدماتش اماده شود!
مقدمه اش چیست؟ پرچم خراسانی ، پرچم یمانی…

🔵شما ایرانیان ، اگر دقت کنید همینهایی که عامل حمله به یمن هستند ، حامی هشت سال جنگ علیه شما بودند ، با همین پول ها و موشک ها و سلاح ها که به ما حمله میکنند به شما حمله کردند ، چرا؟
چون اون روز نمیخواستند ، ایران آزاد بشود ، مستقل بشود ، و پرچم خراسانی ، بایستد.
ولی شکست خوردند ، ایران مستقل شد. و امروز نگران استقلال یمن هستند که حلقه یمنی ظهور را تکمیل نکند!

🔴اینها یمن را نابود میکنند ، چون دشمنی دارند با خود امام زمان عج!
با خود ظهور ، با خود دولت عدالت امام زمان دشمنی دارند!
امروز ما یمنی ها چشممان باز شده و بیدار شده ایم ، به برکت جمهوری اسلامی ، به برکت امام خمینی ، به برکت سیدعلی خامنه ای ، و به برکت شهدای قبل و بعد انقلاب شما
آن انفجار نور ، رسید به یمن ،امریکا و عربستان کور خوانده اند یمن برگردد به سابق

بهجت

🔵اینها امروز علیه یمن در جنگ هستند ، چون اگر یمن مستقل بشود ، دو بال ظهور تکمیل شده ، ظهور امام زمان محقق میشود.

🔴اینها میدانند و دارند روی این نقشه کار میکنند.
حالا شما برگردید به صحبتهای محمد بن سلمان که مدتی پیش در مصاحبه ای گفت ما نمیگذاریم ایران در منطقه گسترش یابد چون ایران به دنبال زمینه سازی ظهور امام زمان است ،دقت کنید علنا دارد میگویند مشکلشان ظهور است، که بعد از آن بود ، که سید حسن نصر الله در سخنرانی پاسخش را اینطور داد که چه تو ، چه بزرگتر از تو ، چه اربابان تو ، نمیتوانند و نخواهند توانست ، جلو ظهور امام زمان را بگیرند.

 

🔵امروز جنگ با یمن ، جنگ با امام زمان و برنامه امام زمان و زمینه سازان ظهور امام زمان است.
اینها میدانند ظهور امام زمان مقدمات دارد و با جلو گیری از مقدمات ظهور ، جلو ظهور را میگیرند.
فدای امام زمان بشوم که هنوز ظهور نکرده اینطور از او میترسند ، اگر خود حضرت بیاید چه کار میکنند.

🔴امروز یمن یک امتحان بزرگ است برای منتظرین امام زمان ، چون فقط آنها هستند که از مسئولیت مهم خود اطلاع دارند.
چون میداند ، یمن مقدمه ظهور است ، لذا دفاع و کمک به یمن ، یعنی کمک به ظهور امام زمان ،
دشمن دارد کار میکند ، برادران و خواهران عزیز

🔵اگر ما بخوابیم دشمن، خواب نیست ، ۲۴ ساعته دارد کار میکند.
ما چه کار کرده ایم؟ ، مسئله یمن را فقط بحث عاطفی آنرا نگیرید ، مسئله یمن ، تکلیف هر منتظر امام زمان است.
امام خامنه ای فرمود ، همانا باطل رفتنی است ، نابودی آل سعود قطعی است ، اما شرط دارد، اگر مومنین خوب کار کنند ، اگر ما فقط نگاه کنیم و دست روی دست بگذاریم ، اتفاقی نمی افتد و دشمن همچنان ادامه میدهد.
روایت داریم ، ظهور با دستان ما محقق میشود ، پس باید تلاش کنیم ، در هر عرصه که ممکن است.
حتی همین جوانها سعی کنند در فضای مجازی مظلومیت یمن را به گوش جهانیان برسانند ،بدون شک به ظهور کمک کرده اند ، و اگر از این امتحان موفق بیرون بیاییم ،ظهور زودتر محقق میشود.

🔴برادران و خواهران ایرانی ، خوشا به حال شما که صاحب آماده کردن مقدمه اول ظهور یعنی خراسانی هستید ، و همچنین خوشا به حال شما که کمک کننده به مقدمه دوم یعنی یمانی هستید ، خوشا به حالتون
به خدا قسم اگر همین شیعیان در منطقه ،ایران و عراق و … امام خمینی را خوب یاری میکردند ، امام زمان تاکنون ظهور کرده بود ، ولی متاسفانه در مقدمه اول خوب یاری نکردیم ، خوب پشتیبانی نکردیم

🔵امروز در یمن با افکار امام خمینی چه معجزاتی انجام میدهند ، با چه؟ با بعضی از کتاب های امام خمینی ،با بعضی کتابهای سیدعلی خامنه ای
ولی اینجا ایران ، خود شخص امام خمینی بود ، خود شخص امام خامنه ای هست ، چه کار کردیم ؟ خدا فردا از شماها میپرسد ، شما ها که میدانستید ، چکار کردید؟